ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

23.03.2020 року м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» (надалі – Товариство) в особі директора Плющева Максима керуючись статтями 633, 634 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб шляхом використання Платформи «Айпост» отримати послуги кур’єрської доставки відправлень відповідно до положень цього Публічного договору (оферти), (далі – Договір)

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Акаунт або – обліковий запис Користувачів Платформи (як Замовника, так і Кур’єра), що створюється в момент реєстрації у Платформі і дозволяє ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача за допомогою унікального логіна та пароля. Логін та пароль для доступу до Акаунту визначається користувачем самостійно під час реєстрації у Платформі і можуть бути змінені ним у порядку, описаному на Веб–сайті у розділі FAQ.

1.2. Веб-сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок за адресою https://ipost.ua, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену.

1.3. Відправлення – вантаж, документи або інше майно (речі) визначені Замовником при Замовленні Послуги. Цим договором та Правилами можуть бути встановлені обмеження щодо Відправлень.

1.4. Внутрішній рахунок або Внутрішній рахунок «Айпост» - розділ Особистого кабінету, що відображає кількість розрахункових одиниць (балів), придбаних Користувачем на суму грошових коштів, які він за допомогою Платіжної системи на свій внутрішній баланс у Платформі «Айпост» для оплати Послуг доставки відправлень, які він замовляє.

1.5. Забезпечення – сума розрахункових одиниць (балів) на Внутрішньому рахунку у розмірі, яка дорівнює оголошеній вартості відправлення, що вказана Користувачем у Замовленні та/або вартості послуги і яка з метою забезпечення належного надання Послуги доставки Відправлень блокується до завершення надання Послуги.

1.8. Замовник - дієздатна фізична особа, що досягла повноліття, діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, і створила Замовлення на доставку.

1.7. Користувач – будь-яка особа, що використовує Платформу (Замовник, Відправник, Одержувач).

1.9. Кур’єр – повністю дієздатна фізична особа, що досягла віку (18+), а також діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, що прийняла оферту і бажає особисто надати Замовнику Послуги доставки Відправлень.

1.10. Кур’єрська доставка відправлень, Послуги доставки Відправлень, Послуги доставки, Послуги – послуги з адресної доставки Відправлень, що надають на платній основі належним чином зареєстровані у Платформі Кур’єри, належним чином зареєстрованим у Платформі Замовникам.

1.11. Оголошена вартість – вартість Відправлення, заявлена Користувачем у Замовленні.

1.12. Особистий кабінет – частина Веб-сайту, що дозволяє Користувачам керувати своїм Акаунтом, зокрема, розміщувати, змінювати або видаляти особисті дані та іншу інформацію, що була вказана при реєстрації, отримувати інформацію про внутрішній розрахунковий рахунок у Платформі створювати, редагувати і скасовувати Замовлення, сплачувати їх доставку і Оголошену вартість, приймати Замовлення в роботу, тощо.

1.13. Правила – сукупність обов’язкових для Користувачів умов і правил користування ресурсами Платформи.

1.14. Платформа «Айпост» або Платформа – сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і програмного забезпечення, що належить ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» і містить необхідні функціональні підсистеми, що забезпечують реєстрацію Користувачів, зберігання інформації про них, взаємодію Користувачів при наданні Послуг доставки.

1.15. Сторони –ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» та Користувач, який прийняв пропозицію укласти цей Договір.

1.16. FAQ – розділ на Веб–сайті за посиланням https://ipost.ua/help-customers.html або у Мобільному додатку для вивчення інформації щодо функціонування Платформи.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей документ є публічною пропозицією укласти угоду на умовах, що визначені нижче.

2.2. Цей Договір є обов’язковим для виконання Товариством з дати його оприлюднення на Веб-сайті.

2.4. Для Користувача цей Договір є обов’язковим з моменту прийняття ним пропозиції Товариства про укладення цього Договору.

2.5. Цей Договір укладається шляхом акцепту (приєднання до нього) Користувача загалом та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника. Користувач не може запропонувати свої умови Договору. Безумовне та повне прийняття умов Договору Користувачем полягає у здійсненні ним реєстрації у Платформі на Веб-сайті або через Мобільний додаток шляхом введення відповідного, унікального коду підтвердження із комбінації 6 (шести) чисел, автоматично створеного та надісланого Платформою у вигляді SMS-повідомлення під назвою «iPOST» на мобільний номер телефона Користувача вказаний ним при реєстрації.

2.6. З моменту здійснення акцепту Користувач вважається таким, що дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних у Платформі, а також приймає зобов’язання, до першого використання Платформи уважно ознайомитись з розділом FAQ на Веб–сайті за посиланням https://ipost.ua/help-customers.html або у Мобільному додатку і дотримуватися Правил користування Платформи та Положення про конфіденційність які є невід’ємною частиною цього Договору і розміщені на Веб-сайті і у Мобільному додатку. У разі відмови Користувача від дотримання вищевказаних положень документів у цілому або частково, він зобов'язаний припинити використання Платформи.

2.7. Користувач не має права використовувати Платформу і не може прийняти умови цього Договору, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

2.8. Користувач не має право використовувати Платформу, якщо він вказав при реєстрації номер мобільного телефону, який може бути у загальному використанні (будь-якими іншими особами).

2.9. Товариство може змінювати або розірвати (відкликати) цей Договір (пропозицію) у будь-який момент без згоди Користувача.

2.10. Договори з юридичними особами чи фізичними особами-підприємцями про використання Платформи укладаються за формою установленою ст. 208 Цивільного кодексу України.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. На умовах передбачених цим договором Товариство надає Користувачеві невиключне право використання Платформи «Айпост» для розміщення таким Користувачем у Платформі Замовлень на отримання Послуги кур’єрської доставки від буд-якого з Кур’єрів який використовує Платформу для пошуку створених Замовлень, їх прийняття та виконання, а Користувач зобов’язується дотримуватися Правил використання Платформи.

3.2. Відповідальність Товариства за цим Договором обмежена тим, що воно:

а) забезпечує доступність Платформи «Айпост» та її коректну роботу через Веб-сайт або Мобільний додаток;

б) забезпечує блокування (заставу) необхідної суми коштів на Внутрішньому рахунку як спосіб забезпечення виконання зобов’язань Кур’єра чи Користувача одного перед одним;

в) забезпечує поповнення Внутрішнього рахунку Користувача або Кур’єра, списання з нього коштів в рахунок оплати Послуг доставки та оголошеної вартості Відправлення, виведення коштів Користувачем або Кур’єром з Внутрішнього рахунку такого Користувача або Кур’єра на банківський рахунок цього Користувача або Кур’єра.

4. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Користувач має право:

4.1.1. безкоштовно встановлювати на свій персональний комп'ютер та/або мобільний пристрій/смартфон Додаток «iPOST» та оновлювати його;

4.1.2. у разі виникнення збою в роботі Платформи користуватися технічною допомогою, звертаючись до служби технічної підтримки Товариства за адресою електронної пошти: support@ipost.ua або за телефоном контакт-центру +38 (044) 580 20 30;

4.1.3. у разі виникнення спорів з іншими Користувачами звертатися до контакт-центру за вирішенням таких спорів.

4.1.4. звертатися із зауваженнями щодо роботи та функціонування Платформи шляхом письмового звернення на електронну скриньку за адресою info@ipost.ua з детальним описанням проблеми;

4.1.5. Звертатись до контакт-центру з проханням про поновлення можливості створювати Замовлення на доставку з аргументованим поясненням причини попередніх скасувань Замовлень на доставку.

4.2. Користувач зобов’язується:

4.2.1. зареєструватися у Платформі і створити у ній обліковий запис заповнивши усі дані надання яких передбачено Правилами та не передавати свій Акаунт у користування третім особам;

4.2.2. під час користування Платформою суворо дотримуватися положень цього Договору та Правил;

4.2.3. регулярно та самостійно, але не менш ніж один раз на місяць, ознайомлюватись на Веб-сайті з тарифами та інформацією які пов’язані з користуванням Платформою;

4.2.4. у разі необхідності зміни реквізитів, облікових (реєстраційних), або інших даних та відомостей, які Користувач вважає за необхідне або зобов'язаний розкрити на виконання цього Договору, Користувач зобов'язується негайно внести оновлені відомості до свого Акаунту;

4.2.5. для розміщення Замовлення в Платформі вказувати всі істотні умови доставки Відправлення шляхом заповнення всіх обов'язкових полів електронної форми Замовлення та забезпечити на Внутрішньому рахунку наявність коштів, у розмірі, що дорівнює вартості Послуги;

4.2.6. при застосуванні у місці знаходження Замовника/Відправника/Одержувача пропускного режиму, внести відповідну інформацію до коментарів Заявки на доставку. У разі порушення Користувачем цієї вимоги, ризики невиконання доставки покладаються на такого Користувача.

4.2.7. у разі відмови від використання Платформи, вивести грошові кошти з Внутрішнього рахунка та повідомити про відмову шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу info@ipost.ua або в контакт центр за номерами телефона, які вказані на Веб-сайті чи у Мобільному додатку;

4.2.8. ознайомитись с процесом використання та функціоналом Платформи на Веб-сайті або у Мобільному додатку «iPOST» у розділі FAQ за посиланням https://ipost.ua/help-customers.html;

4.2.10. ознайомитись та прийняти Положення про Конфіденційність на Веб-сайті або у Мобільному додатку.

4.3. Товариство має право:

4.3.1. контролювати Користувача на предмет дотримання цього Договору та Правил користування Платформою і, у разі порушення цього Договору та/або Правил користування, призупинити виконання зобов'язання щодо Користувача, який здійснив порушення шляхом, обмеження використання Платформи або заблокувати доступ Користувача до Платформи;

4.3.2 призупинити роботу Платформи для проведення профілактичних робіт повідомивши про це Користувача або без такого повідомлення, якщо є термінова необхідність усунення технічних збоїв у роботі Платформи;

4.3.3. запроваджувати обмеження у використанні ресурсів Платформи;

4.3.4. розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Веб-сайту та у Мобільному додатку без згоди Користувача;

4.3.5. здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі на електронну пошту або мобільний телефон, які містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Платформи;

4.3.6. без повідомлення Користувача видалити його Акаунт у разі, якщо такий Користувач не використовує Платформу протягом 6 (шести) місяців поспіль;

4.3.7. блокувати Користувачу можливість створювати Замовлення у Платформі, у разі скасування Користувачем трьох Замовлень на доставку після того, як Кур'єр прийняв в роботу таке Замовлення.

4.3.8. встановлювати, змінювати і скасовувати тарифи на доставку Відправлень Кур’єрами які зареєстровані у Платформі.

4.4. Товариство зобов’язується:

4.4.1. не використовувати персональні дані Користувача, отримані при реєстрації в Платформі в будь-яких цілях не пов’язаних з користуванням Платформою та не розголошувати їх за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком за чинним законодавством України;

4.4.2. надавати Користувачу консультації та технічну підтримку щодо використання Платформи та виконання Замовлень телефоном та/або електронною поштою, що вказані при реєстрації Користувача;

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За неналежне виконання зобов’язань взятих на себе за цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Товариство несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної ним на Веб-сайті або у Мобільному додатку, а також в інформаційних розсилках.

5.3. Товариство не несе відповідальності за протиправні дії або бездіяльність третіх осіб у тому числі Кур’єрів.

5.4. Користувач несе відповідальність за всі Замовлення, які він розміщує у Платформі, відповідно до законодавства України.

5.5. Всі домовленості між Замовниками та Кур’єрами здійснюються через Платформу. Товариство не забезпечує виконання домовленостей досягнутих по-за межами Платформи.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору і унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цієї Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини. Про настання форс-мажорних обставин Товариство повідомляє Користувача шляхом публікації відповідного оголошення на Веб-сайті або у Мобільному додатку. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у порядку передбаченому чинним законодавством України.

7. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

7.1. Приймаючи умови цього Договору, Користувач дає згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку Товариством його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє за своєю волею і в своїх інтересах.

7.2. Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, електронна поштова адреса, телефон, та інша інформація, що стосується Користувача, а також такі персональні дані, надані Користувачем як при заповненні реєстраційної форми на Веб-сайті або у Мобільному додатку, так і при заповненні свого профілю. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем з метою користування ресурсами Платформи та Мобільних додатків і для досягнення цілей: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

7.3. Товариство вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувачів від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення. Платформа «Айпост» має право використовувати надану Користувачами інформацію, зокрема персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України (зокрема з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів).

7.4. у разі, якщо Одержувачем Відправлення є фізична особа, Користувач гарантує, що отримав згоду від такої фізичної особи на обробку її персональних даних та передає їх до Платформи маючи на це відповідні повноваження.

8. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

8.1. Платформа, Мобільний додаток, Веб-сайт і будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Товариства.

8.2. Цей Договір не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Платформи та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Платформи та Мобільного додатку.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Товариство є платником податку на прибуток за основною ставкою і є платником податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.

9.2. Товариство не здійснює виплати доходів Користувачам та не є податковим агентом щодо таких Користувачів. Будь-які доходи, які Користувачі чи Кур’єри отримали під час використання Платформи, декларуються та оподатковуються ними самостійно.

9.3. Користувач гарантує, що всі умови цього Договору, правил та додатків до нього йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

9.4. У випадку, що не врегульовано цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України. Всі можливі спори, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України відповідно до правил підсудності та підвідомчості.

9.5. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цього Договору, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Товариством.

9.6. Ніщо у Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем Товариством агентських відносин, доручень, відносин Товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених цим Договором.

9.8. Усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній на електронну скриньку, визначену цим Договором, приймаються сторонами беззаперечно.

9.10. Користувач гарантує, що будь-яке Замовлення, яке він розмістить не порушить жодних умов домовленостей, які уклав Користувач з третіми особами, буде відповідати всім застосовним законам України, правилам та нормативно-правовим актам, які можуть стосуватися суті послуг, що надаються, і вимог до Відправлення та не буде порушувати права третіх осіб.

9.11. Товариство виконує виключно посередницькі та комунікативні функції у взаєминах Користувачів при наданні послуг.

9.12. Про внесення змін до цього Договору, Тарифів, Правил та Положення про конфіденційність Товариство повідомляє Користувача повідомленням на Веб-сайті або у Мобільному додатку. Якщо Користувач продовжує використання Платформи після такого повідомлення, вважається, що Користувач погоджується з такими змінами.

9.13. Положення про конфіденційність, Тарифи та Правила є невід’ємною частиною даного Договору.

 

ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» зареєстровано за адресою: 03057, Україна, м. Київ, вул.Металістів, 20

Телефон: (044) 580-20-30

E-Mail info@ipost.ua