УГОДА І ПРАВИЛА КОРИСТУВАЧА

м. Київ

Дана Угода Користувача (надалі - «Угода») укладається між Товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» та будь - якою фізичною особою (надалі - «Користувач»), що відповідає та діє на підставі норм чинного законодавства України, яка виявляє бажання зареєструватись в якості Замовника та використовувати Кур’єрську платформу «Айпост» (надалі - Платформа «Айпост») і регулює наступне:

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Акаунт – обліковий запис Користувачів Платформи «Айпост» (як Замовника, так і Кур’єра), що створюється в момент реєстрації у Платформі «Айпост», що дозволяє Платформі «Айпост» ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача за допомогою унікального логіна та пароля. Логін та пароль для доступу до Акаунту визначається користувачем самостійно під час реєстрації у Платформі «Айпост» і можуть бути змінені ним у порядку, описаному на веб – сайті у розділі FAQ.

1.3. FAQ – розділ на веб – сайті www.ipost.ua за посиланням https://ipost.ua/help-customers.html або у мобільному додатку «iPOST» для вивчення інформації щодо функціонування Платформи «Айпост».

1.4. Веб – сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену.

1.5. Відправлення – вантаж, документи або інше майно, вимоги до якого за вагою Користувач зазначає при замовленні Послуги доставки Відправлень. Інші вимоги (у тому числі, але не обмежуючись вимогами до лінійних розмірів Відправлень) регламентуються вимогами Правил користування Київським метрополітеном, затверджених Київською Міською Радою 20 січня 1995 р.

1.6. Внутрішній рахунок «Айпост» - відображає кількість розрахункових одиниць, придбаних Користувачем на суму грошових коштів, які він вніс за допомогою платіжних Систем на свій внутрішній баланс у Платформі «Айпост» для оплати Послуг доставки відправлень, які він замовляє.

1.7. Користувач – дієздатна фізична особа, що досягла повноліття (18+) і діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, і потребує використання Платформи «Айпост» для пошуку Кур’єра Послуг доставки Відправлень.

1.8. Користувачі – спільна назва Замовників та Кур’єрів, які зареєстровані в Платформі «Айпост».

1.9. Кур’єр – повністю дієздатна фізична особа, що досягла віку (18+) і має паспорт, а також діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, що прийняла оферту і бажає особисто надати Замовнику (невизначеному колу осіб, зареєстрованих у Платформі «Айпост» у якості Замовника) Послуги доставки Відправлень.

1.10. Кур’єрська доставка відправлень, Послуги доставки Відправлень, Послуги доставки – послуги, що надають на платній основі належним чином зареєстровані у Платформі Кур’єри, належним чином зареєстрованим у Платформі Замовникам.

1.11. Правила – сукупність обов’язкових для Користувачів умов і правил користування ресурсами Платформи «Айпост».

1.12. Особистий кабінет – частина Інтернет-сайту, що дозволяє Користувачам і Кур’єрам керувати своїм обліковим записом, зокрема, розміщувати, змінювати або видаляти особисті дані та іншу інформацію, що була вказана при реєстрації, отримувати інформацію про внутрішній розрахунковий рахунок у Платформі «Айпост».

1.13. Платформа «Айпост», Платформа – сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і програмного забезпечення, що належить ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» і містить необхідні функціональні підсистеми, що забезпечують Акцепт Оферти та взаємодію Сторін при наданні послуг. В Угоді використовуються рівнозначні терміни: Платформа «Айпост», Платформа.

1.14. Забезпечення грошових коштів – сума грошових коштів Кур’єра у розмірі:

 • оголошеної вартості відправлення, вказаної Користувачем у Замовленні;
 • вартості послуги;

Яка з метою забезпечення належного виконання Кур’єром Послуг доставки Відправлень блокується Платформою «Айпост» – шляхом блокування грошових коштів на внутрішньому рахунку «Айпост» Кур’єра.

1.15. Оголошена вартість – вартість відправлення, заявлена Користувачем в Замовленні.

1.16. Платіжні системи – Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (WayForPay), яка діє на підставі Ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку № 35 від 31.12.2015, і керується Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Постановою Правління Національного Банку України № 42 від 12.02.2013 та є платіжним шлюзом між Платформою «Айпост» і Користувачами (Замовником/Кур'єром) для поповнення та виведення грошових коштів з/на Внутрішній рахунок «Айпост» Користувача.

1.17. Сторони – Спільна назва ТОВ «АЙПОСТ ПРОГРЕС» та Користувача, який прийняв пропозицію укласти Публічну оферту.

1.18. Усі терміни вживаються виключно для зручності і не вливають на тлумачення умов цієї Угоди.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей документ є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Угоду на умовах, що встановлені Платформою «Айпост» і застосовується до Користувача у випадках використання Кур’єрської Платформи «Айпост» (акцепту).

2.2. Фактом прийняття Угоди та акцептом даної публічної оферти Користувачем вважається реєстрація на веб - сайті: https://ipost.ua/ або в мобільному додатку «iPOST» шляхом введення в поле реєстрації відповідного, унікального коду підтвердження із комбінації 6 (шести) чисел, автоматично створеного та надісланого під назвою «iPOST» у вигляді SMS повідомлення на вказаний при реєстрації Користувачем власний мобільний номер телефона.

2.3. З моменту здійснення акцепту Користувач вважається ознайомленим і таким, що прийняв та дає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду на обробку своїх персональних даних, всіх умов цієї Угоди шляхом реєстрації в Платформі «Айпост» або в мобільному додатку «iPOST» та додатків до неї, а також дає свою згоду, що перед використанням Кур’єрської Платформи «Айпост» зобов’язується уважно ознайомитись з розділом FAQ на веб – сайті www.ipost.ua за посиланням https://ipost.ua/help-customers.html або у мобільному додатку «iPOST» і дотримуватись правил користування Кур’єрської Платформи «Айпост», які є невід’ємною частиною даної Угоди.

2.3.1. Користувач підтверджує, що ознайомився з Положенням про конфіденційність, що розміщуються на веб – сайті www.ipost.ua та Мобільних додатках «iPOST», та надає свою повну, безумовну і безвідкличну згоду з їх умовами.

У разі відмови Користувача від дотримання даного Положення, він зобов'язаний припинити використання Платформи «Айпост».

2.4. Умови угоди поширюються на всіх Користувачів Платформи «Айпост», що мають обліковий запис, будь – якого з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача й даних авторизації (логін, пароль).

2.5. Користувач не має права використовувати Кур’єрську платформу «Айпост» і не може прийняти умови Угоди, якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати такі угоди.

2.5.1. Користувач не може прийняти та не має право використовувати Платформу «Айпост», якщо він вказав при реєстрації номер мобільного телефону, який може бути у загальному використанні (будь – якими іншими особами).

2.6. Платформа «Айпост» може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача.

2.7. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома на веб – сайті www.ipost.ua та у мобільному додатку «iPOST». Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Платформи «Айпост».

2.6. Цей документ є обов’язковим для виконання, як для Платформи «Айпост» так і для Користувача.

2.7. В разі незгоди з будь-яким пунктом даної Угоди Платформи «Айпост» пропонує відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепту даної Оферти і укласти персональний договір на окремо обговорених умовах.

2.8. Якщо Замовник є Юридичною особою, Платформа «Айпост» пропонує укласти «Договір про надання кур’єрських послуг» на окремо обговорених умовах.

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ У ВИКОРИСТАННЯ КУР’ЄРСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ «АЙПОСТ»

3.1. Платформа «Айпост» надає Користувачу доступ до використання ресурсів, а Користувач приймає їх відповідно до правил та умов цієї Угоди.

3.2. В рамках цієї Угоди Користувач отримує у використання:

3.2.1. Доступ до особистого кабінету в Платформі «Айпост».

3.2.2. Електронну форму для створення замовлення для отримання послуг Кур’єрської доставки в Платформі.

3.2.3. Інформаційні ресурси Платформи для пошуку та комунікації з зареєстрованими в Платформі Кур'єрами.

3.2.4. Автоматичний розрахунок вартості доставки відправлень відповідно до Тарифів згідно яких надають послуги доставки відправлень зареєстровані Кур’єри в Платформі «Айпост».

3.2.5. Автоматичне блокування Платформою «Айпост» грошових коштів на момент здійснення Кур’єром доставки відправлення у розмірі оголошеної вартості такого відправлення.

3.2.6. Можливість самостійного контролю за виконанням доставки відправлень замовлень Користувача за допомогою ресурсів Платформи «Айпост».

3.2.7. Інформацію щодо місця розташування Кур’єра на момент здійснення доставки відправлення в режимі онлайн.

3.2.8. В залежності від типу доставки забезпечення повернення грошових коштів у розмірі оголошеної вартості відправлення у разі порушення умов або втрати відправлення Кур’єром.

3.2.9. Взаємодію та вирішення конфліктних ситуацій шляхом використання Платформи «Айпост».

3.2.10. Контактну інформацію для взаємодії з Кур’єрами на момент виконання доставки відправлення Користувача за допомогою ресурсів Платформи «Айпост».

3.2.11. Внутрішній Рахунок «Айпост» в особистому кабінеті за допомогою платіжної системи «WayForPay».

3.3. Користувач усвідомлює та дає свою згоду, що для функціонування Платформи «Айпост» є необхідним залучення послуг платіжних систем та включаючи, але не обмежуючись:

 • ТОВ ФК «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»;
 • Операторів зв'язку;
 • Додатку «Google Карти»;
 • Страхових та банківських структур.

3.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» є платіжним шлюзом між Платформою «Айпост» і Користувачами для поповнення та виведення грошових коштів.

3.3.2. З моменту прийняття цієї Угоди Користувач вважається ознайомлений та дає свою згоду з правилами надання послуг, яке знаходиться на веб – сайті за посиланням https://wayforpay.com/ru та проведення всіх фінансових розрахунків з допомогою платіжної системи «WayForPay».

3.4. Платформа «Айпост» може використовуватися для розміщення Замовлень на Послуги доставки Відправлень, актуалізованої онлайн інформації про кількість доступних та активних на даний момент Кур’єрів та їх місцеперебування.

3.5. Основні умови доставки Відправлень включаються у Замовлення на веб - сайті www.ipost.ua або у мобільному додатку «iPOST».

3.6. Як зазначено вище, «Айпост» надає платформу, а також необхідні технології, щоб Користувачі могли обмінюватися інформацією онлайн і замовляти/надавати Послуги доставки Відправлень.

3.8. Відповідальність Платформи «Айпост» обмежена тим, що вона:

а) Забезпечує доступність Платформи «Айпост», веб – сайту та мобільного додатку;

б) Здійснює заходи забезпечення для кожного з Користувачів для прийому платежів від Замовника на користь Кур’єрів і блокування коштів Кур’єра.

3.9. Контроль, Списання та зарахування розрахункових коштів Платформою «Айпост» між Користувачами проводяться виключно через Внутрішні рахунки «Айпост».

 1. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

4.1. Для використання ресурсів Платформи «Айпост» Користувач повинен Зареєструватися і створити Акаунт у Платформі «Айпост».

4.1.1. Користувач при реєстрації в реєстраційній формі зобов’язаний надати повну і достовірну інформацію про себе та відновлювати її з метою забезпечення актуальності даних про Користувача.

4.1.2. Користувач зобов’язується не вводити в оману Платформу «Айпост» та інших Користувачів і не розміщувати недостовірні дані, а саме: номер телефону, електронну скриньку, Прізвище та Ім’я, будь – яких третіх осіб. У зв’язку з неправильним зазначенням таких даних, Платформа «Айпост» має право блокувати аккаунт Користувача.

4.1.3. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Платформи «Айпост» або залучення Платформи «Айпост» до відповідальності за дії такого Користувача, Платформа «Айпост» має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

4.1.4. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Платформа «Айпост» зобов'язується приймати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Платформі «Айпост» при реєстрації Користувача на веб - сайті: https://ipost.ua/ або в мобільному додатку «iPOST».

4.1.5. З моменту реєстрації на веб – сайті https://ipost.ua/ або у мобільному додатку Користувач дає згоду на використання Платформи «Айпост» своїх персональних даних, вказаних для реєстрації, для їх обробки (систематизації, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення) в цілях забезпечення роботи Платформи «Айпост».

4.1.6. Платформа «Айпост» має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 6 календарних місяців.

4.1.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача Користувач зобов'язаний негайно повідомити в будь – який спосіб Платформу «Айпост» для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

4.1.8. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Платформа «Айпост» не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАТФОРМИ «АЙПОСТ»

5.1. Платформа «Айпост» має право:

5.2. У будь-який час вносити зміни до цієї Угоди та Правил користування Платформою та додатків до них. Користувач вважається належним чином повідомленим про такі зміни з дати публікації на веб – сайті www.ipost.ua та у мобільному додатку «iPOST» їх оновленої редакції.

5.3. У разі порушення цієї Угоди та Правил користування та їх додатків, призупинити виконання зобов'язання щодо Користувача, який здійснив порушення.

5.4. На свій власний розсуд змінювати, зупинити, обмежити, видалити або заблокувати доступ Користувача до Платформи «Айпост» в будь – який час та з будь – якої причини.

5.5. Без додаткового повідомлення призупинити роботу Платформи для проведення профілактичних робіт.

5.6. Запровадити будь – які обмеження у використанні ресурсів Платформи.

5.7. Розміщувати рекламну та/або іншу інформацію в будь –якому розділі веб – сайту www.ipost.ua та у мобільному додатку «iPOST» без згоди Користувача.

5.8. Здійснювати розсилання Користувачам повідомлення, в тому числі електронні повідомлення на електронну пошту або СМС повідомлення на номера мобільних телефонів Користувача, які містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Платформи.

5.9. У разі, якщо Користувач не використовує свій Акаунт протягом 6 (Шести) місяців поспіль, без додаткового повідомлення видалити його Акаунт.

5.10. Платформа «Айпост» має право блокувати розрахункові кошти Користувача на Внутрішньому рахунку «Айпост» на момент виконання доставки відправлення зареєстрованим у Платформі Кур’єром.

5.10.1. Платформа «Айпост» здійснює заходи передбачені п.п. 5.10. в цілях забезпечення виконання всіма Користувачами своїх обов’язків, які в них виникають в рамках Платформи «Айпост».

5.11. Блокувати можливість створювати замовлення в Платформі «Айпост», у разі скасування Користувачем трьох Замовлень на доставку після того, як Кур'єр прийняв на себе в роботу таке замовлення.

5.12. У будь-який час змінювати тарифи відповідно до яких надають послуги доставки відправлень зареєстровані у Платформі «Айпост» Кур’єри.

5.13. Платформа «Айпост» зобов’язується не використовувати особисті дані Користувача, отримані при реєстрації в Платформі в будь - яких корисливих цілях та гарантує їх не розголошення, за виключенням випадків, коли розкриття такої інформації є обов’язком перед законодавством України.

5.14. Платформа «Айпост» зобов’язується надавати Користувачу можливість отримати консультаційну та технічну підтримку, як по телефону так/або по електронній пошті вказаних при реєстрації Користувача Платформи.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. У процесі використання Ресурсів Платформи «Айпост» Користувач має право:

6.1.1. Безкоштовно встановлювати на свій персональний комп'ютер та/або мобільний пристрій/смартфон Додаток «iPOST» та оновлювати його.

6.1.2. У разі виникнення збою в роботі Платформи користуватися технічною допомогою Платформи «Айпост», звертаючись до служби Технічної підтримки за адресою електронної пошти: support@ipost.ua та контакт центру «Айпост».

6.1.3. У разі виникнення суперечок з іншими Користувачами звертатися до контакт центру з вирішення конфліктів. При цьому Користувач погоджується, що Рішення контакт центру, прийняті в рамках Правил користування Ресурсами Платформи «Айпост», є остаточними і оскарженню не підлягають.

6.1.4. У разі, якщо Одержувачем Відправлення є фізична особа, Користувач гарантує отримання згоди від такої фізичної особи на обробку її персональних даних.

6.1.5. Звертатися до Платформи «Айпост» з зауваженнями щодо роботи та функціонування Платформи шляхом письмового звернення на електронну скриньку за адресою info@ipost.ua з вмотивованим описанням проблеми.

6.1.6. Звертатись з проханням про поновлення можливості створювати замовлення на доставку з аргументованим поясненням причини скасувань замовлень на доставку до контакт – центру.

6.2. У процесі використання Ресурсів Платформи «Айпост» Користувач зобов’язаний:

6.2.1. Діяти згідно умов та правил цієї угоди.

6.2.2. Не передавати свій акаунт у користування третім особам.

6.2.3. Регулярно та самостійно, але не менш ніж один раз на місяць, ознайомлюватись на веб - сайті з інформацією та тарифами, яка пов’язана з користуванням Платформи «Айпост».  

6.2.4. У разі необхідності зміни реквізитів, облікових (реєстраційних), або інших даних та відомостей, які Користувач вважає за необхідне або зобов'язаний розкрити на виконання цієї Угоди, Користувач зобов'язується негайно внести оновлені відомості до свого Акаунту.

6.2.5. Для розміщення Замовлення в Платформі «Айпост» вказати всі істотні умови доставки Відправлення шляхом заповнення всіх обов'язкових полів електронної форми Замовлення, розміщеної на веб – сайті www.ipost.ua або в мобільному додатку «iPOST» та забезпечити на Внутрішньому рахунку «Айпост» наявність розрахункових коштів, у розмірі Вартості послуги.

6.2.6. При застосуванні у місці знаходження Замовника/Відправника/Одержувача пропускного режиму, внести відповідну інформацію до коментарів до заявки на доставку. У разі порушення Користувачем цієї вимоги, тим самим він приймає ризик не доставлення Відправлення на себе.

6.2.7. У разі припинення та небажання продовжувати використання Платформи «Айпост вивести грошові кошти з Внутрішнього рахунка «Айпост» та повідомити про свій намір шляхом направлення письмового повідомлення на електронну адресу: info@ipost.ua або в контакт центр за номерами телефона, які вказані на веб – сайті www.ipost.ua або мобільному додатку «iPOST».

6.2.8. Ознайомитись с процесом використання та функціоналом Платформи «Айпост» на веб – сайті www.ipost.ua або мобільному додатку «iPOST» у розділі FAQ за посиланням https://ipost.ua/help-customers.html.

6.2.9. Не менш ніж один раз на місяць, ознайомлюватись на веб - сайті з Тарифами, які пов’язані з використанням Платформи «Айпост». Якщо Користувач продовжує використання Платформи «Айпост» після повідомлення на веб – сайті www.ipost.ua або/та у мобільному додатку «iPOST» про зміни тарифів, вважається, що Користувач погоджується з такими змінами.

6.2.10. Ознайомитись та прийняти Положення про Конфіденційність на веб – сайті www.ipost.ua або/та у мобільному додатку «iPOST» у разі використання Платформи.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

7.2. Платформа «Айпост» несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної нею на веб – сайті www.ipost.ua або мобільному додатку «iPOST», і в інформаційних розсилках.

7.3. Платформа «Айпост» не несе відповідальності за дії або бездіяльність третіх осіб.

7.4. Користувач несе відповідальність за всі Замовлення, які він розміщує відповідно до законодавства України.

7.5. Всі домовленості між Користувачами (Замовниками та Курьєрами) укладаються через Платформу «Айпост» за двосторонньою згодою. Платформа «Айпост» не несе відповідальності за домовленості Користувачів, за межами Платформи. А являє собою комунікативну платформу для взаємодії Користувачів шляхом оформлення замовлень на доставку через Платформу «Айпост».

7.6. Платформа «Айпост» не гарантує постійний або безумовний доступ до наданих Платформою та Мобільним додатком ресурсів. Функціонування Платформи та Мобільного додатку може порушуватися діями непереборних сил та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Платформи.

7.7. Платформа «Айпост» не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на веб - сайті Платформи та Мобільного додатку, а також при використанні ресурсів Платформи, та які можуть бути викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Платформи та Мобільного додатку; відсутністю можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання веб - сайту та Мобільного додатку.

7.8. Відповідальність за дії/бездіяльність платіжної системи «WayForPay» Платформа «Айпост» не несе.

 1. ФОРС-МАЖОР

8.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань цієї угоди, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин), що виникли після укладення цієї угоди і унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цієї угоди. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

 1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Приймаючи умови даної Угоди, Користувач дає згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку Платформою «Айпост» його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, він діє за своєю волею і в своїх інтересах.

Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, електронна поштова адреса, телефон, та інша інформація, що стосується Користувача, а також такі персональні дані, надані Користувачем як при заповненні реєстраційної форми на веб – сайті та Мобільних додатках, так і при заповненні свого профілю, файли cookie, IP-адреси, параметри та настройки інтернет-браузерів. Згода на обробку персональних даних надається Користувачем з метою користування ресурсами Платформи та Мобільних додатків для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи без обмеження: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

9.2. Обробка персональних даних Користувачів здійснюється у відповідності до діючого законодавства України. Платформа обробляє персональні дані Користувачів з метою надання доступу до використання Платформи, зокрема з метою перевірки, систематизації та зберігання таких даних. Платформа «Айпост» вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувачів від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення. Платформа «Айпост» має право використовувати надану Користувачами інформацію, зокрема персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України (зокрема з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів).

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Платформа «Айпост», Мобільний додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю Платформи «Айпост».

10.2. Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Платформи та Мобільних додатків будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними можливостями (функціоналом) Платформи «Айпост» та Мобільного додатку.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Платформа «Айпост» є платником податку на загальній системі оподаткування є платником податку на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.

11.2. При здійсненні взаєморозрахунків між Користувачами Платформа «Айпост» не зобов'язана інформувати Користувачів про обов'язок по сплаті податків, зокрема ПДВ та інших застосовних податків, зборів та обов'язкових відрахувань. Платформа «Айпост» не є податковим агентом Користувачів. Тягар по виплаті зазначених сум та повідомленню компетентних органів лежить на Користувачах.

11.3. Користувач гарантує, що всі умови цієї Угоди, правил та додатки до неї йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.4. У випадку, що не врегульовано цією Угодою, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за місцем знаходження Платформи «Айпост».

11.5. До даної Угоди застосовується чинне законодавство України.

11.6. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв'язку з укладенням цієї угоди, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

11.7. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Платформою «Айпост».

11.8. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Платформою «Айпост» агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

11.9. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

11.10. Усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній на електронну скриньку, визначену цією Угодою, приймаються сторонами беззаперечно.

11.11. Користувач гарантує, що будь-яке Замовлення, яке він розмістить не порушить жодних умов домовленостей, які уклав Користувач з третіми особами, буде відповідати всім застосовним законам України, правилам та нормативно-правовим актам, які можуть стосуватися суті послуг, що надаються, і вимог до Відправлення та не буде порушувати права третіх осіб.

11.12. Платформа «Айпост» виконує виключно посередницькі та комунікативні функції у взаєминах Користувачів при наданні послуг.

11.13. Положення про конфіденційність є невід’ємною частиною даної угоди.

11.14. Додаток до цієї Угоди додається та є її невід’ємною частиною.

ЮРИДИЧНА АДРЕСА

Платформа «Айпост»

Повна назва: ТОВ „АЙПОСТ ПРОГРЕС”

Юридична адреса: 03150, Україна, м. Київ, вул. В.Тютюнника, 5А

МФО банка: 320649 ,Код ЕДРПОУ 41988842.

Назва банку: Філія "Розрахунковий центр"ПАТ КБ"Приватбанк", м.Київ

Розрахунковий рахунок: 26000052694832

Поштова адреса: 03067, Україна, м. Київ, б-р. Лепсе, 4, офіс 320

Телефон: (044) 580-20-30

E-Mail info@ipost.ua

Платник податку на прибуток на загальних підставах та є платником ПДВ.

ДОДАТОК ДО УГОДИ І ПРАВИЛ КОРИСТУВАЧА ПЛАТФОРМИ «АЙПОСТ»

Тарифи:

Знаходяться на веб – сайті www.ipost.ua за посиланням:https://ipost.ua/rates.html

Питання та відповіді:

Розділ FAQ Знаходяться на веб – сайті www.ipost.ua за посиланням: https://ipost.ua/help-customers.html.

Правила Користування Платформою «Айпост»:

 1. Використання Платформи «Айпост»:
 • iPOST – перша кур'єрська онлайн платформа. Замовлення на доставку оформляються онлайн на сайті iPOST.ua або в додатку iPOST;
 • Мобільний додаток «iPOST» працює на мобільних пристроях Android, найближчим часом з'явиться додаток для iPhone.
 1. .Реєстрація в Платформі «iPOST»:
 • Зареєструватися для виклику кур'єра можна, як на сайті iPOST.ua, так і в додатку «iPOST»;
 • У правій верхній частині екрану натисніть на пункт меню «Мій кабінет»;
 • Заповніть поля «Ім'я», «Прізвище», «Номер телефону», «Email», «Пароль», «Повторіть пароль» і натисніть на кнопку «ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ»;
 • На вказаний вами мобільний номер телефону прийде код підтвердження і при введенні коду у відповідне поле, ви підтверджуєте реєстрацію в Платформі;
 • Також введення коду підтвердження є акцептом прийняття угоди і правил користувача;
 • Після реєстрації на сайті ви потрапляєте в особистий кабінет і можете оформляти замовлення на доставку;
 • Реєстрація обов'язкова, вона дає доступ в особистий кабінет, з якого Користувач оформляє замовлення;
 • В особистому кабінеті ведеться історія доставок і платежів, видно фото, ПІБ, номер телефону кур'єра, переміщення кур'єра на карті і багато іншого.
 1. Завантаження мобільного додатку «iPOST»:
 1. Формування вартості доставки:
 • Чи не підтверджуючи замовлення на доставку, можете створити доставку і зліва від форми замовлення ви побачите, як формується загальна вартість доставки;
 • У формі замовлення є можливість розділяти вартість доставки між відправником і отримувачем;
 • Наприклад, доставка вийшла 60 грн., Ви інтернет-магазин і хочете, щоб ваш клієнт платив фіксовану суму за доставку 50 грн., Тоді ви можете вказати, що 50 грн. платить одержувач і 10 грн. відправник готівкою або з вашого рахунку iPOST (балансу);
 • Рахунок iPOST можна поповнити банківською карткою або сплативши рахунок за безготівковим розрахунком;
 • Є можливість замовити послідовну доставку - кур'єр може взяти відразу кілька посилок і розвозити їх по місту за фіксованим тарифом за кожен пункт.
 1. Формування електронного Замовлення:
 • Реєстрація обов’язкова;
 • Натиснути на кнопку «Викликати кур'єра»;
 • Кнопка розташовується під формою замовлення. Пошук кур'єра зазвичай займає не більше 15 хвилин;
 • Заповнивши всі поля у формі замовлення, в залежності від умов доставки, зліва на таблиці Ви побачите загальну вартість, пункти з яких ця вартість сформована;
 • Якщо вартість замовлення влаштовує, натисніть на кнопку викликати кур'єра. Зверніть увагу на підказки зі знаками питання в формі замовлення. Натиснувши на них, Ви отримаєте відповіді на більшість ваших питань. У коментарі до замовлення можете написати для кур'єра будь-які побажання, наприклад (вказати поверх, на який потрібно піднятися кур'єру, номер замовлення в інтернет-магазині або будь-яку інструкцію, яку кур'єру потрібно виконати при доставці);
 • Якщо у вас все ж залишилися питання щодо заповнення форми замовлення або будь-які інші питання, ви можете їх задавати в чат - допомога онлайн iPOST, в правому нижньому кутку сайту або зв'язатися з контакт-центром за допомогою одного з телефонів зазначених над формою замовлення;
 • В телефонному режимі контакт-центр замовлення не приймає;
 1. Способи розрахунків з Зареєстрованими Кур’єрами в Платформі «Айпост»:
 • Готівкою відправником;
 • Готівкою одержувачем;
 • Готівкою одержувачем і відправником;
 • Є можливість розділити вартість доставки. Якщо у вас інтернет-магазин і для ваших клієнтів фіксована вартість доставки і, наприклад, вартість доставки вийшла 60 грн., Ви можете вибрати, щоб 50 грн. оплатив одержувач і 10 грн. відправник;
 • З рахунку iPOST;
 • З рахунку iPOST і готівкою відправником;
 • З рахунку iPOST і готівкою одержувачем.
 1. Використання зворотної доставки та накладної плати:
 • Зворотна доставка, відправлення до 3 кг. Вартість зворотної доставки вважається як базова вартість та надбавка за відстань від одержувача до відправника;
 • Накладений платіж на банківську карту. По завершенню доставки гроші надходять на Вашу банківську карту, підв'язану до вашого аккаунту в особистому кабінеті. Якщо гроші по завершенню доставки не надійшли на вашу карту, можете зв'язатися з контакт-центром iPOST, для того щоб співробітники підтвердили виведення грошей;
 • Накладений платіж на рахунок iPOST;
 • Комісія при виведенні післяплати на карту становить 2,5%. Цю комісію бере платіжна система WayForPay, з якої працює платформа iPOST;
 1. Викуп відправлення за рахунок Кур’єра через Платформу «Айпост»:
 • При доставці товару, Ви можете розрахуватися з кур'єром по чеку доданому разом із товаром. Список покупок можете описати в коментарі до замовлення;
 • Обмеження по сумі викупу - 2000 грн;
 • Доступні три варіанти розрахунку за викуплене кур'єром відправлення (товар):
 • З рахунку iPOST. Вам необхідно поповнити свій рахунок iPOST в пункті меню «МІЙ РАХУНОК» на суму рівну викупу відправлення. Кур'єр викупить відправлення за свої гроші, а з вашого рахунку спишеться сума викупу по завершенню доставки. Якщо одержувач і відправник відмовляться від доставленого кур'єром відправлення, з вашого рахунку iPOST кур'єру буде компенсована оголошена вартість відправлення;
 • Готівкою одержувачем. (Викуп відправлення з гарантуванням) - кур'єр викуповує відправлення за свої гроші, а ви страхуєте витрачені кур'єром гроші шляхом поповнення рахунку iPOST в пункті меню «МІЙ РАХУНОК». Якщо одержувач і відправник відмовляться від доставленого кур'єром відправлення, з вашого рахунку iPOST кур'єру буде компенсована оголошена вартість відправлення;
 • Готівкою одержувачем, без гарантування. (Викуп відправлення кур'єром без гарантування) - кур'єр викуповує відправлення за свої гроші, але ви не гарантуєте йому, що одержувач і відправник розрахується за відправлення. Рекомендується вибрати викуп відправлення з гарантуванням і на вашому рахунку iPOST буде заблокована оголошена вартість відправлення на час доставки;
 1. Терміни доставки відправлень:
 • По місту кур'єри iPOST можуть виконувати турбо-доставки зі швидкістю від 30 до 120 хвилин;
 • Якщо відстань між відправником і одержувачем більше 3-х кілометрів, Вам пропонується вибрати доставку за 30, 60, 90, 120 хвилин і «Мій час»;
 • Якщо відстань між відправником і отримувачем 3 км. - 7 км, пропонується вибрати доставку 60, 90, 120 хвилин і «Мій час»;
 • Якщо відстань 7 км - 15 км, пропонується 90, 120 хвилин і «Мій час»;
 • Якщо відстань 15 км - 25 км., Пропонується 120 хвилин і «Мій час»;
 • Якщо відстань більше 25 км, пропонується вибрати тільки «Мій час»;
 • Якщо ви оформляєте замовлення заздалегідь, можете вибрати «Мій час» і вказати з яке по який час потрібно відправлення забрати і з якого, по яке - доставити.
 1. Поповнення рахунку «Айпост»:
 • Щоб поповнити свій рахунок iPOST перейдіть на вкладку «МІЙ РАХУНОК» в особистому кабінеті, в пункті меню «Аккаунт».
 • На цій сторінці відображається ваш поточний баланс. Поповнити рахунок iPOST можна з вашої банківської карти. Натисніть на кнопку «прив'язати КАРТУ». Далі прочитайте невелику інструкцію і натисніть на кнопку «Перейти до прив'язки карти». Ви будете пере направлені на платіжну систему «WayForPay». Заповніть всі поля на цій сторінці і натисніть на кнопку «Далі». На наступній сторінці верифікації карти в єдиному полі вам потрібно ввести цифру «1». Це означає, що платіжна система «WayForPay» заблокує на вашій банківській картці 1 гривню і в перебігу декількох хвилин її розблокує. Таким чином, система WayForPay верифікує і прив'язує вашу карту до вашого рахунку iPOST. Натисніть кнопку «Підтвердити» і ваша карта буде прив'язана до рахунку iPOST.
 • Тепер можете поповнювати свій баланс рахунку iPOST. У пункті меню «МІЙ РАХУНОК» в поле «ПОПОВНЕННЯ БАЛАНСА КАРТОЮ» введіть суму для поповнення і натисніть на кнопку «ПОПОВНИТИ». Поповнення рахунку iPOST з банківської картки здійснюється з комісією - 0%.
 1. Обмеження щодо відправлень:
 • Кур'єрами iPOST можна передавати будь-які товари, посилки, документи незаборонені законом України для транспортування, що не перевищують габарити: 50 * 50 * 150 см. І вагою до 100 кг;
 1. Доставляти через Платформу «Айпост» забороняється:
 • Будь-які види зброї (їх частини), патрони до них (їх частини); конструктивно подібні до цивільного і службовою зброєю вироби; сигнальна, пневматична, газова зброя, боєприпаси, холодну (включаючи метальна), електрошокові пристрої і іскрові розрядники, а також основні частини вогнепальної зброї;
 • Спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації;
 • Органи і (або) тканини людини, кров та її компоненти;
 • Радіоактивні матеріали та / або небезпечні відходи;
 • Наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори, курильні суміші, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові, їдкі, легкозаймисті та інші небезпечні речовини;
 • Отруйні речовини, які не є прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин;
 • Отруйні тварини і рослини;
 • Культурні цінності;
 • Дорогоцінні метали і камені в будь-якому вигляді і стані, природні алмази, за винятком ювелірних виробів, супроводжуваних товаросупровідними документами (Товарний / касовий чек, товарна / товарно-транспортна накладна);
 • Відходи і лом чорних і кольорових металів;
 • Руди та концентрати дорогоцінних металів і сировинних товарів, що містять дорогоцінні метали;
 • Інші, обмежені в обороті, відповідно до законодавства України, речі.
 • Забороняється відправляти за допомогою кур'єрської доставки документи, друковані та аудіовізуальні матеріали, розміщені на паперових та електронних носіях:
 • Містять заклики до здійснення екстремістської і терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму;
 • Порнографічного характеру;
 • Містять іншу інформацію, зберігання / поширення якої переслідується згідно з кримінальним та / або адміністративним законодавством України.
 • Цей перелік предметів, що заборонені для відправлення за допомогою кур'єрської доставки, є відкритим. Платформа «Айпост» має право вносити до нього доповнення та/або зміни в односторонньому порядку.
 1. Принцип роботи Платформи «Айпост»:
 • Замовлення прийме найближчий до відправника вільний кур'єр. Крім того, кур'єри розташовуються відповідно до рейтингу, який після виконаної роботи їм присвоюють замовники. Якщо по фотографії вам принципово не подобається кур'єр, ви можете скасувати замовлення, зателефонувати до контакт-центру і сказати, щоб цей кур'єр не брав ваше замовлення. Однак кур'єри в нашій Платформі проходять жорсткий відбір.
 1. Радіус дії Платформи «Айпост»:
 • Зараз iPOST працює тільки в Києві та Київській області.
 1. Докладний порядок роботи Платформи «Айпост» з Користувачами розміщений за посиланням: https://ipost.ua/help-customers.html на веб- сайті: https://www.ipost.ua/.

Порядок розгляду суперечок

Порядок розгляду суперечок у претензійному порядку

 1. У разі виникнення спору між Користувачами з питань, що стосуються взаємодії Користувачів в процесі надання послуг, замовлених на Платформі «Айпост», претензії Користувачів уповноважена приймати до розгляду адміністрація Платформи «Айпост».
 2. Користувач, що обґрунтовано вважає, що під час користування ним ресурсів Платформи «Айпост» його права були порушені іншими Користувачами, має право оскаржити дії або бездіяльність інших Користувачів, склавши лист-скаргу і надіславши його на офіційну електронну скриньку Платформи «Айпост» info@ipost.ua
 3. Скаргою визнається звернення Користувача «Айпост», предметом якого є оскарження дій або бездіяльності інших Користувачів, якщо, на думку цього Користувача, оскаржені дії або бездіяльність зазначених вище осіб порушують його права в Платформі «Айпост».
 4. Особа, яка звернулася до адміністрації «Айпост» зі скаргою, до прийняття рішення за скаргою може відкликати її повністю або частково, шляхом надсилання письмового звернення на електронну скриньку info@ipost.ua.