КОРИСТУВАЦЬКА УГОДА ТА ПРАВИЛА САЙТУ

A. Користувацька угода Замовника (публічна оферта)
B. Користувацька угода Кур'єра (публічна оферта)

Правила користування Ресурсами Сервісу «Айпост»

Редакція від 17.04.2018ТОВ "АЙПОСТ ПРОГРЕС", надалі іменований «Айпост» надає інформаційну онлайн-платформу, яка поєднує Замовника і Виконавців послуг (Кур'єрів) доставки Відправлень; такі послуги пропонуються на сайті https://ipost.ua та інших веб-сайтах, через які «Айпост» пропонує Послуги Системи (Сервісу), а також через Додаток для мобільних пристроїв/смартфонів Користувачів («Додаток»). Використовуючи Сайт і Додаток, ви погоджуєтеся дотримуватися і бути зв'язаним умовами і положеннями цих правил, незалежно від того, станете ви зареєстрованим користувачем або ні. Ці Правила регламентують ваш доступ і використання Сайту та/або Додатку та є юридично зобов’язуючою угодою між Вами та «Айпост». Будь ласка, уважно прочитайте ці правила. Якщо ви не згодні з цими Правилами, ви не маєте права отримувати інформацію з Сайту або Додатку або продовжувати іншим чином їх використовувати. Використання Сайту та Додатку врозріз із цими Правилами може потягнути за собою громадянську, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Сайт та/або Додаток є інформаційною онлайн-платформою, за допомогою якої Замовники можуть створювати Замовлення на Послуги доставки Відправлень, а Кур’єри можуть отримувати інформацію про попит і відгукуватися на Замовлення на надання Послуг доставки Відправлень. Замовники і Кур’єри розуміють і погоджуються, що Інформаційний Сервіс «Айпост» не є Стороною жодних угод, які укладаються між Замовником і кур’єром. Сервіс «Айпост» не є також агентом або страховою компанією. Сервіс «Айпост» не має контролю над поведінкою Замовника, Кур’єрів та інших Користувачів Сервісу «Айпост» (Сервісу та/або Додатку) і відмовляється від будь-якої відповідальності стосовно цього. Користувачі Сервісу «Айпост» підтверджують і погоджуються, що отримуючи доступ або використовуючи Сайт або Додаток, тим самим заявляють, що ознайомилися і погоджуються дотримуватися умов цих Правил і додатків до них, незалежно від того, зареєструвалися вони на Сайті та/або в Додатку або ні. Якщо Користувачі не згодні з умовами і цими Правилами та додатками до них, то вони не мають права отримувати доступ та/або використовувати Сайт та/або Додаток.

«Айпост» залишає за собою право у будь-який момент видалити Акаунт Користувача (Замовника, Курєра) з Системи «Айпост», без пояснення причин, тим самим договір публічної оферти, укладений з Користувачем «Айпост» (Замовником/Курєром), вважається розірваним. Якщо баланс Користувача «Айпост» (Замовника/Кур’єра) позитивний, Користувачу «Айпост» необхідно написати листа до адміністрації «Айпост» з проханням вивести залишок грошових коштів з балансу на банківську картку, вказавши при цьому номер банківської картки. Власником банківської картки має бути сам Користувач облікового запису, з балансу якого буде здійснено виведення грошових коштів. Користувачу необхідно написати листа з електронної пошти, що вказана при реєстрації у Системі «Айпост» на електронну скриньку info@ipost.ua

 

ПОПРАВКИ

Сервіс «Айпост» зберігає за собою право виключно на свій розсуд час від часу вносити поправки на Сайті та/або в Додаток або вносити поправки у ці Правила. Якщо «Айпост» внесе поправки у ці Правила , ми зобов’язуємося опублікувати поправки на Сайті або через Додаток, або надати Користувачам повідомлення про внесення поправок. Ми також оновимо «Дату останнього оновлення» на першій сторінці цих Правил. Продовжуючи користуватися Сайтом та/або Додатком після того, як ми внесли поправки до Сайту або Додатку і оновили дату останнього оновлення на першій сторінці цих Правил, користувачі тим самим заявляють, що згодні дотримуватися Правил з поправками. Якщо Правила з поправками є для Користувача неприйнятними, єдиним заходом, до якого він може вдатися, є припинення використання Сайту та/або Додатку.

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ

Сайт та/або Додаток призначені для користування виключно особами, що досягли 18 років. Доступ чи використання Сайту та/або Додатку будь-якою особою, що не досягла 18 років, суворо заборонене. Отримуючи доступ або використовуючи Сайт та/або Додаток, Користувач заявляє і гарантує, що його вік складає не менше 18 років.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

У рамках цих Правил зазначені нижче терміни використовуються у наступних значеннях:

Акаунт – обліковий запис користувача Сервіса «Айпост» (як Замовника, так і Кур’єра), що створюється в момент реєстрації у Системі «Айпост», що дозволяє Системі «Айпост» ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача за допомогою унікального логіна та пароля. Логін та пароль для доступу до Акаунту визначається користувачем самостійно під час реєстрації у Системі «Айпост» і можуть бути змінені ним у порядку, описаному на Сайті у розділі FAQ. 

Баланс Акаунту Курєра – сума безготівкових грошових коштів Кур’єра, доступних для Системи «Айпост» для забезпечення виконання доставок Кур’єра. Баланс Акаунту Кур’єра відображає як грошові кошти, внесені Кур’єром на свій ВРк у Системі «Айпост», так і ПромоКредит «Айпост».   

Вартість послуги – сума грошових коштів, що дорівнює загальній вартості послуг, що стягується з ВРз у момент укладання у Системі угоди між Замовником і Кур’єром, що включає:

·       вартість послуг доставки Курєра;

·       вартість Винагороди «Айпост».

Винагорода «Айпост» – сума Винагороди системи, яку сплачує Кур’єр і Винагороди Системи, яку сплачує Замовник.

Відправлення – предмет доставки, вимоги до якого за вагою Замовник зазначає при замовленні Послуги доставки Відправлень. Інші вимоги (у тому числі, але не обмежуючись вимогами до лінійних розмірів Відправлень) регламентуються вимогами Правил користування Київським метрополітеном, затверджених Київською Міською Радою 20 січня 1995 р.

Внутрішній рахунок (ВР) – особистий рахунок Користувача у Системі «Айпост», який Система автоматично заводить при реєстрації Користувача у Системі «Айпост» шляхом його прив’язки безпосередньо до Акаунту Користувача. Переведення розрахункових одиниць на ВР у безготівкові грошові кошти забезпечується Системою «Айпост» шляхом перерахування на Рахунок Користувача, відкритий ним у будь-якому Банку, за реквізитами у його Акаунті в системі «Айпост».        

Внутрішній рахунок Замовника (ВРз) відображає кількість розрахункових одиниць, придбаних Замовником на суму грошових коштів, які він вніс за допомогою платіжних Систем на свій баланс у Системі «Айпост» для оплати Послуг доставки і Послуг Системи, які він замовляє. 

Внутрішній рахунок Кур’єра (ВРк) відображає кількість розрахункових одиниць, придбаних Кур’єром на суму грошових коштів, перерахованих ним за допомогою платіжних систем на свій баланс у Системі «Айпост» для блокування Суми забезпечення і Суми Компенсаційної виплати з метою забезпечення належного виконання ним Послуг доставки Відправлення і для оплати Послуг Системи «Айпост».

Замовник – повністю дієздатна фізична особа, що досягла повноліття (18+) і діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, або фізична особа, що здійснює індивідуальну підприємницьку діяльність у встановленому законодавством порядку, або юридична особа, що зареєстрована у відповідності до вимог законодавства України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, що прийняли Оферту і потребують Послуг Системи для пошуку виконавця Послуг доставки Відправлень Замовника (Кур’єра).

Інтернет-сайт – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену ipost.ua та ipost.ua.

Користувачі – спільна назва Замовників та Курєрів.  

Кур’єр – повністю дієздатна фізична особа, що досягла віку (16+) і має паспорт, а також діє виключно від свого імені і в своїх інтересах, що прийняла оферту і бажає особисто надати Замовнику (невизначеному колу осіб, зареєстрованих у Системі «Айпост» у якості Замовника) Послуги доставки Відправлень.

Модерація – перевірка адміністрацією Сервісу «Айпост» ситуації, що виникла в процесі здійснення Замовлення, в основному повязана з відміною Замовлення Замовником або Кур’єром. Процес доставки при цьому призупиняється і адміністрація сервісу «Айпост» з’ясовує причину скасування замовлення і варіанти вирішення ситуації, керуючись правилами Угоди «Айпост».

Одержувач – фізична або юридична особа, вказана Замовником у Замовленні у якості особи, для якої призначене Відправлення.

Послуги доставки Відправлень, Послуги доставки – послуги, що надають на платній основі належним чином зареєстровані у Системі Кур’єри належним чином зареєстрованим у Системі Замовникам.

Послуги Системи «Айпост», Послуги Системи – послуги з інформаційної і технічної підтримки Користувачів з метою забезпечення їх чіткої взаємодії з Системою та один з одним при:

·        замовленні послуг доставки Відправлень (надання Замовнику оперативної онлайн інформації про наявність, активність та готовність невизначеного кола Курєрів виконати його заявку на Послуги доставки та умови надання Послуг системи, надання Курєру оперативної онлайн інформації про завдання невизначеного кола Замовників, що є на поточний момент, суттєві умови Послуги доставки);

·        виконанні Кур’єром завдання Замовника (блокування коштів Замовника на ВРз у момент узгодження Кур’єром і Замовником умов конкретної Послуги доставки, надання Замовнику можливості здійснювати контроль за ходом надання Послуги доставки (навігація);

·        виконанні взаємного розрахунку Сторін (перечислення вартості послуг у момент отримання інформації. Що підтверджує надання послуги доставки від Кур’єра, Замовника та Одержувача з ВРз на ВРк за вирахуванням Винагороди Системи «Айпост», та розблокування коштів Кур’єра (Сума забезпечення та Сума Компенсаційної виплати);

·        наданні інших послуг.

Правила – сукупність обовязкових для Сторін умов надання послуг і правил користування ресурсами Системи «Айпост», доступні за наступними посиланнями: ipost.ua або ipost.ua.

Приватний кабінет – частина Інтернет-сайту, що дозволяє Замовникам і Кур’єрам керувати своїм обліковим записом, у тому числі, розміщати, змінювати або видаляти особисті дані та іншу інформацію, що була вказана при реєстрації, отримувати інформацію про баланс ВРз та баланс ВРк.

ПромоКредит «Айпост», ПромоКредит – надається системою «Айпост» Кур’єру з метою забезпечення його зацікавленості у початку користування Послугами Системи «Айпост». Кур’єр не може використовувати ПромоКредит «Айпост» при здійсненні доставок з певними ознаками, у випадку, якщо Системою встановлено обмеження на використання ПромоКредиту.

Система «Айпост», Система – сукупність інтегрованих програмно-апаратних засобів, технологічних систем і програмного забезпечення, що належить «Айпост» і містить необхідні функціональні підсистеми, що забезпечують Акцепт Оферти та взаємодію Сторін при наданні послуг. В угоді використовуються рівнозначні терміни Сервіс «Айпост», Інформаційний Сервіс «Айпост», Система «Айпост».

Сума забезпечення – сума грошових коштів Курєра у розмірі:

·        заставної вартості Відправлення, вказаної Замовником у Замовленні;

·        вартості послуги;

яка з метою забезпечення належного виконання Кур’єром Послуг доставки Відправлень блокується Системою «Айпост», якщо на ВРк достатньо коштів, – шляхом блокування грошових коштів на ВРк.

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» на далі платіжна система "WayForPay" є платіжним шлюзом між сервісом «Айпост» і Користувачами (Замовником / Кур'єром) для поповнення та виведення грошових коштів з/на Внутрішній рахунок Замовника та Внутрішній рахунок Кур'єра.

ФОРС-МАЖОР

Жодна зі сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликане настанням обставин форс-мажору. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, відносяться: пожежа, затоплення, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха;

також військові дії, страйки, перебої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади або місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору і тому подібне.

ЯК ПРАЦЮЮТЬ САЙТ ТА/АБО ДОДАТОК  

Система «Айпост» (Сайт та/або Додаток) може використовуватися для розміщення Замовлень (попиті) на Послуги доставки Відправлень, актуалізованої онлайн інформації про кількість доступних/активних на даний момент Кур’єрів та їх місцеперебування. Основні умови Послуги доставки Відправлень включаються у Замовлення на Сайті та/або у Додатку. Якщо Користувач хоче розмістити Замовлення як Замовник або відгукнутися на нього у якості Кур’єра, користувач має зареєструватися і створити Акаунт у Системі «Айпост».

Як зазначено вище, «Айпост» надає платформу, а також необхідні технології, щоб Замовник та Кур’єр могли обмінюватися інформацією онлайн і замовляти/надавати Послуги доставки Відправлень. Відповідальність Системи «Айпост» обмежена тим, що вона: а) забезпечує доступність Системи «Айпост», Сайту, Додатку і б) виступає гарантом для кожного з Користувачів для прийому платежів від Замовника на користь Кур’єрів і блокування коштів Кур’єра у якості забезпечувального заходу по виконанню Замовлення.

Система «Айпост», сайт та/або Додаток призначені для пошуку Замовником активного у Системі Курєра, що має переваги перед іншими через його територіальну близькість на момент складання Замовлення від місця відправлення та/або запропонованих умов виконання Замовлення (вартість послуги/швидкість доставки та інші критерії). Система «Айпост не може контролювати і не контролює контент будь-якого замовлення та його умови, законність або відповідність умов надання Послуги доставки Відправлень очікуванням Замовника. Система «Айпост» не несе відповідальність за розміщені у Системі Замовлення і надання Послуг доставки Відправлень та відмовляється від будь-якої відповідальності, пов’язаної з розміщеними Замовленнями і умовами надання Послуги доставки Відправлень. Не дивлячись на те, що Система «Айпост» передбачає забезпечувальні заходи виконання замовлення і оплати Послуги доставки Відправлень, всі дії Користувачів будуть здійснюватися ними на свій страх і ризик.

РЕЄСТРАЦІЯ АКАУНТУ

Для того, аби скористатися певними функціями Системи «Айпост», Сайту та/або Додатку та замовити/надати Послуги доставки Відправлень, ви маєте зареєструватися і створити свій Акаунт у Системі «Айпост». Ви можете зареєструватися, аби почати користуватися послугами, безпосередньо через Сайт або Додаток, або згідно з інструкціями у цьому розділі.

Ми створимо ваш Акаунт «Айпост» і Вашу особисту сторінку Акаунту «Айпост» для Вашого користування Сайтом і Додатком, виходячи з особистої інформації, яку ви надасте нам. Ви не можете мати більше 1 (одного) активного Акаунту «Айпост». Ви погоджуєтеся надавати точну, актуальну і повну інформацію під час реєстраційного процесу і оновлювати таку інформацію, аби забезпечити її точність, актуальність і повноту. Система «Айпост» зберігає за собою право призупиняти дію або видаляти Ваш Акаунт у Системі «Айпост», а також відмовити Вам у доступі до Системи «Айпост» (Сайту і Додатку), якщо ви створите більше 1 (одного) Акаунту «Айпост» або якщо якась інформація, надана під час реєстраційного процесу або після нього, виявиться неточною, неактуальною або неповною. Ви несете відповідальність за захист вашого пароля. Ви погоджуєтеся, що ви не будете розголошувати ваш пароль будь-яким третім сторонам і що ви берете на себе одноосібну відповідальність за будь-які дії на вашому Акаунті «Айпост», незалежно від того, дали ви дозвіл на такі дії або ні. Ви зобов’язуєтеся негайно повідомити Системі «Айпост» про будь-який випадок несанкціонованого використання вашого Акаунту у Системі «Айпост».

Система «Айпост» має право здійснювати розсилку повідомлень Користувачам (зокрема повідомлень електронною поштою, SMS повідомлень і т. п.), що є повідомленнями про введення у дію нових, або відміну старих функцій Системи «Айпост», про статус виконання замовлення Користувача, про блокування/розлокування коштів на ВР Користувача, що містять рекламну інформацію про функціональні можливості Системи і статус їх виконання.

Розсилка Користувачам повідомлень, що містять рекламу товарів і послуг третіх осіб, без попередньої згоди Користувачів не здійснюється.

Сервіс «Айпост» надсилає SMS повідомлення, де в імені відправника вказано назву «iPOST.ua». Сервіс «Айпост» не надсилає SMS повідомлень, з будь-яких номерів телефону. Але навіть повідомлення з відправником iPOST.ua може бути відправлене не Сервісом «Айпост», а зловмисниками. Тому отримавши будь-яке підозріле SMS повідомлення, одразу телефонуйте до колл-центру «Айпост» для уточнення справжності цього повідомлення.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ

Після реєстрації у Сиситемі «Айпост» у якості Замовника, ви маєте право створювати Замовлення. У зв’язку з цим вам буде поставлено декілька питань про параметри/умови Послуги доставки Відправлень, на яку ви хочете розмістити Замовлення, включаючи, серед іншого, Адресу відправника (лише у межах здійснення руху Київського метрополітену), Адресу Одержувача (лише у межах здійснення руху Київського метрополітену), назву предмету Доставки, його вагу. Виходячи з умов розміщеного Замовлення Система «Айпост» автоматично визначає вартість послуг.

Крім того, додаткові умови Замовлення (наприклад, вимоги до особи Кур’єра, опис вмісту Відправлення, наявність пропускного режиму у місці знаходження Відправника та/або Одержувача та інша інформація про Замовлення, яку Замовник вважає за необхідне повідомити потенційним виконавцям) він розміщує у розділі опису доставки «Коментар».

Для того, щоб розмістити Замовлення у Системі «Айпост», Замовник зобов’язаний мати на ВРз грошові кошти у розмірі Вартості послуги. Вартість послуги блокується Системою на ВРз з моменту оформлення Замовлення і до моменту отримання підтвердження про отримання Відправлення Одержувачем як від Замовника, так і від Кур’єра. Після чого Вартість послуги (за вирахуванням Винагороди Системи «Айпост») перераховується на ВРк.

Після формування Замовлення воно стає загальнодоступним у Системі «Айпост». Кур’єри можуть відгукнутися на Замовлення, ґрунтуючись на інформації, що надана у Замовленні. Замовник розуміє і погоджується, що щойно Кур’єр відгукнеться на об’яву, у якій зазначена Вартість послуги, таку вартість не можна буде змінити.      

Замовник підтверджує і погоджується, що несе відповідальність за всі Замовлення, які він розміщує. Відповідно, Замовник заявляє і гарантує, що будь-яке Замовлення, яке він розмістить (1) не порушить жодних умов домовленостей, які уклав Замовник з третіми особами, і (2) буде (а) відповідати всім застосовним законам, правилам та нормативно-правовим актам, які можуть стосуватися суті послуг, що надаються, і вимог до Відправлення (додаток D до цих Правил), та (b) не буде порушувати права третіх осіб.

Зверніть увагу, що Система «Айпост» не бере на себе жодної відповідальності за дотримання Замовником/Кур’єром відповідних законів, норм і правових актів. Система «Айпост» зберігає за собою право у будь-який час, без попередження, скасовувати або відключати доступ до будь-якого Замовлення з будь-якої причини, включаючи замовлення, які система «Айпост», виключно на свій розсуд, вважає небажаними з будь-якої причини, що порушує ці Правила або певним чином несприятлива для Системи «Айпост» (Сайту та/або Додатку).

Користувачі розуміють і погоджуються, що система «Айпост» не виступає страховим агентом для Користувача. Будь-яка домовленість укладається між Замовником і Кур’єром, і система «Айпост» не є стороною такої домовленості. Не дивлячись на зазначене вище, Система «Айпост» виступає гарантом здійснення взаємних розрахунків між Замовником і Кур’єром і несе відповідальність за передавання таких платежів. Коли Замовник формує Замовлення, він також може зазначити певні вимоги , яких має дотримуватися Кур’єр, що відповідають вимогам для подання запиту надання Послуги доставки, включаючи, серед іншого, вимоги про те, щоб Кур’єр мав номер телефону, який підлягає перевірці, щоб надати Послуги доставки Відправлень. Будь-який Кур’єр, що бажає надати Послугу доставки, що вказана у Замовленні з такими вимогами, має їх дотримуватися.

Замовник підтверджує і погоджується, що, будучи замовником такої Послуги, він несе відповідальність за свої дії і бездіяльність, а також несе відповідальність за дії і бездіяльність Одержувачів та Відправників Відправлення.

Система «Айпост» рекомендує, аби Замовники страхували особливо цінні Відправлення.

ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

Приймаючи умови цих Правил, Користувачі дають свою згоду на обробку Системою їх персональних даних.

Обробка персональних даних Користувачів здійснюється у відповідності до діючого законодавства України. Система обробляє персональні дані Користувачів з метою надання доступу до використання Системи, зокрема з метою перевірки, систематизації та зберігання таких даних. «Айпост» вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувачів від неправомірного доступу, зміни, розкриття або знищення. Система має право використовувати надану Користувачами інформацію, зокрема персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог діючого законодавства України (зокрема з метою попередження та/або припинення незаконних та/або протиправних дій Користувачів).

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ВИМОГИ     

Користуючись Послугами Системи «Айпост», Користувачі погоджуються, що будь-який засіб правового захисту або відповідальність, якої Користувач вимагатиме за дії або бездіяльність інших Користувачів, або інших третіх осіб, обмежуються позовом проти цих Користувачів або інших третіх сторін, які завдали шкоди, і погоджуються, що не будуть вдаватися до спроб покласти відповідальність на Систему «Айпост» або застосовувати засоби правового захисту проти неї щодо таких дій або бездіяльності.    

Це обмеження не діє стосовно претензій Користувачів до Системи «Айпост», пов’язаних з передаванням грошей, заблокованих Системою «Айпост» на ВРз і блокуванням Суми забезпечення і суми Компенсаційної виплати на ВРк. Такі претензії розглядаються Системою «Айпост» відповідно до Порядку розгляду суперечок, що є додатком Е до цих Правил.

УМОВИ СПЛАТИ

Після розміщення Замовником Замовлення у відкритому доступі у Системі «Айпост», Система повідомляє Замовнику реєстраційні дані Кур'єрів, які подали запит на надання Послуги доставки Відправлень (відгукнулися на Замовлення в Системі «Айпост»).

Якщо Кур'єр прийняв Відправлення на доставку, однак Послуга доставки не надана протягом 24-годинного періоду після закінчення часу доставки, зазначеного в Замовленні, Замовлення стає на модерацію і у випадку якщо адміністратор не зможе зв'язатися з Кур'єром, сума, заблокована Системою «Айпост» на ВРз в розмірі Вартості Послуги, буде розблокована відповідно до умов цих Правил і додатків до них. Крім того, Замовнику буде відшкодована оціночна вартість вмісту втраченого Відправлення, вказана ним у Замовленні, шляхом перерахування цієї суми з ВРк.

У разі успішного завершення доставки і отримання Системою «Айпост» підтвердження про здійснену доставку від Кур'єра (повідомлення Кур'єром Системі секретного коду), Система «Айпост» списує з ВРз вартість Послуги доставки Відправлень на користь Кур'єра і Винагороду «Айпост» на користь Системи.

Вартість послуги, зазначена в кожному Замовленні, включає в себе вартість Послуги доставки Відправлень і Винагороду «Айпост». Система «Айпост» стягує з кожної Сторони Винагороду «Айпост», виходячи з відсотка від вартості відповідної послуги.

Зверніть увагу на те, що Система «Айпост» на даний час не стягує збори за розміщення Замовлень. Тобто, якщо Замовлення не було виконане (за відсутності підтвердження в Системі факту укладання угоди між Замовником та Кур'єром), грошові кошти з Замовника не стягуються.

Однак, ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що в майбутньому Система «Айпост» зберігає за собою право виключно на свій розсуд ввести збір із Замовника за розміщення Замовлення. В такому випадку Система «Айпост» повідомить вам про встановлення збору за розміщення Замовлення через Сайт та/або Додаток перш, ніж впровадити такий збір.

Користувачі підтверджують і погоджуються, що вони, а не Система «Айпост», несуть відповідальність за невиконання зобов'язань щодо будь-якої такої угоди між Користувачами, що Система «Айпост» не є однією зі сторін таких угод і що, за винятком платежів, зазначених у цьому документі , Система «Айпост» не розділяє відповідальність, що виникає внаслідок таких угод або в зв'язку з ними.

Після блокування Системою «Айпост» на ВРз Вартості послуги, грошові зобов'язання Замовника перед Кур'єром щодо оплати вартості Послуги доставки Відправлень будуть погашені, і Система «Айпост» несе відповідальність за переказ цього платежу Кур'єру. У разі, якщо Система «Айпост» не зробить переказ даного платежу Кур'єру, то Кур'єр має право вимагати цей платіж лише від Системи «Айпост». Кур'єр підтверджує свою згоду з правом Системи «Айпост» знімати з ВРк заблоковані кошти в разі шкоди, заподіяної Замовнику внаслідок нездійснення доставки, пошкодження/втрати Відправлення та в інших випадках, передбачених цими Правилами та додатками до них.

Коли ви переходите на сторінку третіх осіб (платіжних агентів, банків) з обробки платежів Системи «Айпост», ви підпадаєте під умови і положення, що регулюють умови надання послуг таких третіх осіб, а також практики збору особистої інформації (персональних даних). Ознайомтеся з умовами та положеннями, а також політикою конфіденційності, перш ніж почати використовувати такі послуги. Після того, як операція з підтвердження реєстрації вашого Акаунту буде виконана, ви отримаєте підтвердження електронною поштою з короткою інформацією про підтвердження реєстрації.

Сума забезпечення та сума Компенсаційної виплати, блокується Системою «Айпост» на ВРк у момент отримання Системою підтвердження про те, що угода між Замовником та Кур'єром відбулася і зберігається, аж до моменту отримання Системою «Айпост» підтвердження здійснення доставки Відправлення (отримання Системою повідомлення Кур'єра, що містить секретний код).

Замовник (навіть якщо він не є Відправником) відповідає за Відправлення (вантаж) і його відповідність в Системі «Айпост» вказаному при Виклику Кур'єра, а також за передачу вантажу Кур'єру Сервісу «Айпост».

Після передачі вантажу Кур'єру «Айпост», за цілісність і доставку вантажу відповідає Кур'єр.

Розрахунки в Системі «Айпост» проводяться у валюті України - гривнях.

ВІДМОВА ВІД ВИКОНАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТАВКИ І ПОВЕРНЕННЯ ВАРТОСТІ

У разі відмови Замовника від ще не укладеної угоди з Кур'єром (тобто, якщо Система «Айпост» не зафіксувала угоду між Замовником та Кур'єром, Замовнику повертається Вартість послуги доставки (якщо Вартість послуги доставки була сплачена з ВРз). При цьому збір із Замовника не стягується.

У разі відмови Замовника від вже укладеної, але ще не реалізованої угоди з Кур'єром (тобто, якщо Система «Айпост» зафіксувала угоду між Замовником та Кур'єром, проте Кур'єр не прийняв Відправлення від Замовника/Відправника для доставки з вини Замовника), Замовнику повертається Вартість послуги доставки (якщо вартість послуги доставки була сплачена), а також списується штраф 20% з ВРз на користь Системи. Якщо на ВРз недостатньо коштів для сплати штрафу, тоді баланс ВРз стає негативним на суму штрафу, якої не вистачає. При цьому збір з Кур'єра не стягується.

У разі відмови Замовника від вже укладеної, але ще не реалізованої, угоди з Кур'єром (тобто, якщо Система «Айпост» зафіксувала угоду між Замовником та Кур'єром і Кур'єр прийняв Відправлення від Замовника/Відправника), замовлення стає на модерацію і якщо дана ситуація не є «Форс-мажором», тоді Кур'єр повертає Відправлення Відправнику і з ВРз на ВРк списується Вартість послуги доставки за вирахуванням Винагороди «Айпост». Збір з Кур'єра не стягується.

У разі відмови Кур'єра від уже укладеної, але ще не реалізованої угоди з Замовником (тобто, якщо Система «Айпост» зафіксувала угоду між Замовником та Кур'єром, проте Кур'єр не прийняв Відправлення від Замовника/Відправника для доставки з вини Кур'єра), замовлення стає на модерацію і якщо дана ситуація не є «Форс-мажором» Замовнику повертається вартість Послуги доставки (якщо вартість Послуги доставки була оплачена з ВРз або готівкою), а також списується штраф у розмірі 20% з ВРк на користь Системи. При цьому збір з Замовника не стягується.

У разі відмови Кур'єра від уже укладеної, але ще не реалізованої угоди з Замовником (тобто, якщо Система «Айпост» зафіксувала угоду між Замовником та Кур'єром і Кур'єр прийняв Відправлення від Замовника/Відправника для доставки і не завершивши доставку до кінця скасував її), замовлення стає на модерацію і якщо дана ситуація не є «Форс-мажором», Кур’єр повертає відправлення Відправнику і після повернення відправлення, Замовнику повертається вартість Послуги доставки (якщо вартість Послуги доставки була оплачена з ВРз або готівкою), а також списується штраф у розмірі 20% з ВРк на користь Системи. При цьому збір з Замовника не стягується.

У разі недоставки Кур'єром Відправлення Замовнику/Одержувачу (неотримання Системою «Айпост» підтвердження отримання Відправлення від Замовника/Одержувача та/або Кур'єра протягом 24 годин з моменту розрахункового часу доставки) замовлення стає на модерацію і якщо співробітники не виявлять ситуацію «Форс-мажор», тоді з ВРк списується:

·        Сума забезпечення, заблокована Системою «Айпост» на ВРк і зараховується на ВРз;

·         Замовнику повертається вартість послуги доставки (якщо вартість послуги    доставки була сплачена);

·        Штраф у розмірі Винагороди «Айпост».

Політика конфіденційності «Айпост»

Додаток С до Правил користування ресурсами Системи «Айпост».

«Айпост» з повагою ставиться до прав Користувачів і визнає важливість конфіденційності особистої інформації Користувачів системи «Айпост».

Прийнявши умови Користувацької угоди та правил сайту «Айпост» та додатків до неї Користувач висловлює свою згоду і з цією Політикою конфіденційності.

Принципи Політики конфіденційності «Айпост»

«Айпост» не передає облікові (реєстраційні) та контактні дані Користувачів третім особам без їх згоди. Користувач самостійно визначає обсяг персональної інформації, яку він розкриває.

Обсяг інформації, що збирається та аналізується

«Айпост» збирає наступну інформацію:

·         Персональна інформація, яку Користувач свідомо погодився розкрити,               ставши зареєстрованим користувачем системи «Айпост»;

·        Технічна інформація, що автоматично збирається системою «Айпост» під    час її відвідування.

·        Користувач, який надав нам електронну фотографію, шляхом використання мережі Інтернет, або цифрового носія, на якій зображено його обличчя та/або  його паспорт в розгорнутому вигляді з останньої фотографією, підтверджує, що ця фотографія його паспорта вірна, а саме його обличчя та прізвище, ім'я, по батькові дата народження відповідає йому і оригіналу його паспорта, а також він особисто несе відповідальність за достовірність наданої інформації.

Під час роботи користувачів у Системі «Айпост», Системі автоматично стає доступною інформація зі стандартних журналів реєстрації сервера (server logs). Сюди включається IP-адреса Користувача (або проксі-сервера, якщо його використовують для виходу в Інтернет), ім'я Інтернет-провайдера, ім'я домену, тип браузера і операційної системи, інформація про сайт, з якого Користувач здійснив перехід у Систему, сторінки сайту, які відвідує Користувач, дату і час цих відвідувань.

Ця інформація аналізується Системою «Айпост» в агрегованому (знеособленому) вигляді для аналізу відвідуваності Сайту, і використовується при розробці пропозицій щодо його покращення та розвитку. Зв'язок між IP-адресою Користувача і реєстраційною (обліковою) інформацією Користувача ніколи не розкривається третім особам, за винятком тих випадків, коли цього вимагає законодавство України.

Технічну інформацію про відвідування Сайту (знеособлену) також збирають встановлені на Сайті лічильники статистики.

Використання cookies

На Сайті застосовується технологія ідентифікації Користувачів, що базується на використанні файлів cookies. Сookies – це невеликі текстові файли, що зберігаються на комп'ютері Користувача за допомогою веб-браузера.

Коли Користувач використовує Сайт, на комп'ютер, який він використовує для доступу, можуть бути записані файли cookies, які в подальшому будуть використані для автоматичної авторизації Користувача на Сайті, а також для збору статистичних даних, зокрема про відвідуваність Сайту. При цьому «Айпост» ніколи не зберігає персональні дані або паролі у файлах cookies.

Якщо Користувач вважає, що з тих чи інших причин використання технології cookies є для нього неприйнятним, Користувач має право заборонити зберігання файлів cookies на комп'ютері, що використовується для доступу до Системи «Айпост», відповідним чином налаштувавши браузер. При цьому слід мати на увазі, що всі сервіси в мережі Інтернет, які використовують цю технологію, будуть недоступними.

Посилання на інші сайти

Сайт може містити посилання на інші веб-сайти. «Айпост» не несе відповідальність за політику конфіденційності цих сайтів. «Айпост» закликає Користувачів бути обережними, коли вони залишають Сайт, і уважно читати правила конфіденційності кожного сайту, який збирає особисту інформацію про Користувача. Ця політика конфіденційності стосується виключно інформації, яку збирає система «Айпост».

Захист даних

Система «Айпост» здійснює захист інформації, наданої Користувачами, і використовує її лише відповідно до цієї Політики конфіденційності. В Системі «Айпост» використовуються загальноприйняті методи безпеки для забезпечення захисту інформації від втрати, викривлення та несанкціонованого розповсюдження. Безпека реалізується програмними засобами мережевого захисту, процедурами перевірки доступу, застосуванням криптографічних засобів захисту інформації, дотриманням політики конфіденційності.

Система «Айпост» ніколи не запитує пароль доступу до Акаунту і ніколи не змінює його ні на чию вимогу, в тому числі і на вимогу Користувача. У разі необхідності, пароль Користувач змінює самостійно, через спеціальну форму.

Рекомендації з безпеки для користувачів

Для того щоб зловмисники або просто випадкові треті особи не отримали доступ до облікового запису Користувача, необхідно дотримуватися ряду наведених нижче рекомендацій. Користувач повинен пам'ятати, що всі дії, вчинені у системі «Айпост» третьою особою, авторизованою під його обліковим записом, вважаються здійсненими особисто ним. Обов'язок доведення зворотного лежить на Користувачі.

Користувачу не слід використовувати електронну пошту та засоби оперативного відправлення повідомлень типу ICQ для передачі паролів, оскільки такий спосіб комунікації не може забезпечити необхідний захист даних, що передаються. Не слід використовувати прості (наприклад, 12345) або занадто короткі паролі (коротші за 4 символи), а також паролі, які мають смислове навантаження (наприклад, ваше ім'я, ім’я тварини чи дата народження родича). В ідеалі пароль має бути поєднанням літер, цифр і знаків верхнього і нижнього регістра, що не має сенсу. Користувачу ніколи не варто повідомляти пароль третім особам.

Якщо Користувач підозрює, що його пароль міг стати відомим іншим особам, йому слід якнайшвидше змінити його. Слід завжди завершувати сесію роботи в Системі під обліковим записом Користувача, особливо якщо Користувач працює на комп'ютері, до якого мають доступ інші особи. Ніколи не слід погоджуватися зберегти пароль для сайту, якщо веб-браузер запропонує зробити це, в разі якщо Користувач працює не на своєму комп'ютері або комп'ютері з публічним доступом (наприклад, в Інтернет-кафе, комп'ютерному клубі тощо).

Ніколи не слід встановлювати галочку в графі «Запам'ятати пароль», якщо Користувач працює не на своєму комп'ютері або комп'ютері з публічним доступом. Завжди слід контролювати, хто має доступ до вашої поштової скриньки.

Користувачу слід пам'ятати, що за допомогою електронної пошти зловмисник може відновити (замінити) пароль і таким чином отримати доступ до його облікового запису.

Система «Айпост» залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності в будь-який час без попереднього сповіщення Користувачів.

Загальні вимоги до Відправлень

Додаток D до Правил користування ресурсами Системи «Айпост».

Відправлення (вантаж) – предмет доставки, вага якого зазначається Замовником при заповненні полів електронної форми Замовлення, розміщеної на Інтернет-сайті або в Додатку «Айпост».

Інші вимоги (зокрема, але не обмежуючись вимогами до лінійних розмірів Відправлень) регламентуються положеннями Правил користування Київським метрополітеном, затверджених Київською Міською радою 20 січня 1995р.

Вартість доставки залежить від ваги Відправлення.

Замовник і Кур'єр, приймаючи умови Користувацької угоди та правил сайту, однозначно і беззастережно погоджуються з тим, що вони ознайомлені з переліком речей, заборонених до відправлення за допомогою кур'єрської доставки, що зазначені у Загальних вимогах до Відправлень.

До предметів, що обмежені в обігу, відповідно до вимог чинного законодавства України, включаючи, але не обмежуючись, належать:

·        Будь-які види зброї (їх частини), патрони до них (їх частини); конструктивно подібні до цивільної та службової зброї вироби; сигнальна, пневматична, газова зброя, боєприпаси, холодна (включаючи метальну) зброя, електрошокові пристрої та іскрові розрядники, а також основні частини вогнепальної зброї;

·        Спеціальні технічні засоби, призначені для негласного отримання інформації;

·        Органи та/або тканини людини, кров та її компоненти;

·        Радіоактивні матеріали та/або небезпечні відходи;

·        Наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, курильні суміші, сильнодіючі, радіоактивні, вибухові, їдкі, легкозаймисті та інші небезпечні речовини;

·        Отруйні речовини, які не є прекурсорами наркотичних засобів і психотропних речовин;

·        Отруйні тварини і рослини;

·        Культурні цінності;

·        Дорогоцінні метали і камені в будь-якому вигляді і стані, природні алмази, за винятком ювелірних виробів, що супроводжуються товаросупровідними документами (товарний/касовий чек, товарна/товарно-транспортна накладна);

·        Відходи та лом чорних та кольорових металів;

·        Руди та концентрати дорогоцінних металів та сировинних товарів, що містять дорогоцінні метали;

·        Інші, обмежені в обігу, відповідно до законодавства України, речі.

·        Алкогольну продукцію, етиловий спирт, пиво і будь-які види тютюнових виробів дозволяється відправляти, використовуючи послуги кур'єрської доставки, лише з метою особистого вжитку (тобто Замовник не має права використовувати систему «Айпост» для відправлення Алкогольної продукції і тютюнових виробів покупцям, якщо їх реалізація є видом підприємницької діяльності Замовника).

Забороняється відправляти за допомогою кур'єрської доставки документи, друковані та аудіовізуальні матеріали, розміщені на паперових та електронних носіях:

·        Що містять заклики до здійснення екстремістської та терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму;

·        Порнографічного характеру;

·        Спрямовані на розпалювання релігійної/міжнаціональної ворожнечі, пропаганду нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки, подібної до нацистської атрибутики або символіки до ступеня змішування;

·        Що містять іншу інформацію, зберігання/поширення якої переслідується згідно з кримінальним та/або адміністративним законодавством України.

·        Що легко б'ються і не мають чохлів (упаковки). У разі відсутності на упаковці такого товару інформації про те, що товар є крихким, і прийому Кур'єром Відправлення для доставки, відповідальність за збереження/цілісність такої доставки несе Замовник;

·        Легкозаймисті, вибухові, отруйні речовини і предмети, зокрема побутові газові балони.

·        Велосипеди, дитячі та інвалідні коляски, інші транспортні засоби.

·        Тварини та птахи без кліток або спеціальних контейнерів (сумок).

·        Відправлення (вантаж), що бруднить або може забруднити оточуючих, що має смердючий запах, є незручним для перенесення.

Цей перелік предметів, що заборонені для відправлення за допомогою кур'єрської доставки, є відкритим. Система «Айпост» має право вносити до нього доповнення та/або зміни в односторонньому порядку.

Порядок розгляду суперечок

Додаток E до Правил користування ресурсами Системи «Айпост».

Порядок розгляду суперечок у претензійному порядку

1. У разі виникнення спору між Користувачами з питань, що стосуються взаємодії Користувачів в процесі надання послуг, замовлених на Сайті Системи «Айпост», претензії Користувачів уповноважена приймати до розгляду адміністрація Cервісу «Айпост».

2. Користувач, що обґрунтовано вважає, що під час користування ним послугами Сервісу «Айпост» його права були порушені іншими Користувачами, має право оскаржити дії або бездіяльність інших Користувачів, склавши лист-скаргу і надіславши його на офіційну електронну скриньку сервісу «Айпост» info@ipost.ua

3. Скаргою визнається звернення Користувача «Айпост», предметом якого є оскарження дій або бездіяльності інших Користувачів, якщо, на думку цього Користувача, оскаржені дії або бездіяльність зазначених вище осіб порушують його права в Системі «Айпост».

4. Особа, яка звернулася до адміністрації «Айпост» зі скаргою, до прийняття рішення за скаргою може відкликати її повністю або частково, шляхом надсилання письмового звернення на електронну скриньку info@ipost.ua.

5. У скарзі Користувач повинен зазначити:

·        своє прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, логін у Системі «Айпост» (номер телефону);

·        логін в системі «Айпост» Користувача, дії/бездіяльність якого оскаржують;

·        дії/бездіяльність Користувача, які оскаржують, із зазначенням дати, часу, і місця їх здійснення, також інших ідентифікуючих ознак, обставин і деталей вчинення дій/бездіяльності, які спричинили порушення прав Користувача, який звернувся зі скаргою;

·        підстава, на якій Користувач, що звертається зі скаргою, вважає, що його права порушені;

·        вимоги особи, яка подає скаргу;

·        логін у Системі «Айпост» Користувача, дії/бездіяльність якого оскаржують;

·        дії/бездіяльність Користувача, які оскаржують, із зазначенням дати, часу, і місця їх здійснення, також інших ідентифікуючих ознак, обставин і деталей вчинення дій/бездіяльності, які спричинили порушення прав Користувача, який звернувся зі скаргою;

·        підстава, на якій Користувач, що звертається зі скаргою, вважає, що його права порушені;

·        вимоги особи, яка подає скаргу.

6. У скарзі можуть бути вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та інші відомості, необхідні для розгляду скарги та для своєчасного сповіщення Користувача про результати такого розгляду.

7. До скарги можуть бути додані документи, що підтверджують докази Користувача, що звертається зі скаргою (скрін-шоти, дані Акаунта, письмові свідчення третіх осіб та ін.).

8. Після отримання скарги адміністратор Системи «Айпост» надсилає Користувачу, який звернувся зі скаргою, звіт про прийняття скарги на розгляд, порядок і строки її розгляду, і контактні дані представника адміністрації «Айпост», відповідального за своєчасне сповіщення Користувача про прийняте адміністрацією «Айпост» рішення, на електронну адресу, вказану у скарзі.

9. Адміністрація «Айпост» розглядає скаргу, документи, що підтверджують докази Користувача, який звернувся зі скаргою, додаткові документи, надані ним в ході розгляду скарги, а також матеріали, надані Користувачем, чиї дії/бездіяльність оскаржують, без участі Користувачів.

10. За підсумками розгляду скарги адміністрація «Айпост» або задовольняє скаргу і визнає дії/бездіяльність Користувача, щодо якого подана скарга, такими що не відповідають принципам роботи сервісу «Айпост» та/або порушують Правила користування Сервісом «Айпост» та Додатка до них, і здійснює фактичні дії з реалізації цього рішення, або відмовляє в задоволенні скарги, якщо не знаходить правових підстав для її задоволення, а також у разі непідтвердження доводів особи, викладених у скарзі.

11. Рішення за скаргою приймає адміністрація «Айпост» протягом 15 календарних днів з моменту отримання скарги від Користувача. Зазначений строк може бути продовжений для отримання від Користувачів, дії/бездіяльність яких оскаржені, необхідних для розгляду скарги пояснень та/або документів, але не більше ніж на 15 календарних днів.

12.Рішення адміністрації «Айпост» за скаргою надсилають Користувачу, який подав скаргу, Користувачу, дії/бездіяльність якого були оскаржені, а також третім особам, майнові інтереси яких зачіпаються таким рішенням, протягом трьох днів з дня його прийняття шляхом направлення електронних листів за реквізитами, відомими адміністрації «Айпост» (зазначеними Користувачами в скарзі/при реєстрації в сервісі «Айпост»).

13. Рішення адміністрації «Айпост», прийняті в рамках Правил роботи сервісу «Айпост», є остаточними і оскарженню не підлягають.

СПРОЩЕНИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

1. У разі виникнення суперечки між Замовником та Кур'єром з питання відповідності ваги Відправлення, заявленої Замовником у Замовленні, реальній вазі Відправлення, Замовник зобов'язаний обґрунтувати Кур'єру заявлену ним у Замовленні вагу Відправлення (зважити Відправлення у присутності Кур'єра або вказати на вагу, заявлену виробником Відправлення шляхом розміщення ваги брутто на заводській упаковці Відправлення).

2. У разі неможливості обґрунтування Замовником заявленої ваги Відправлення та відсутності у Кур'єра власного вимірювального приладу (безмін, електронні ваги), Замовник зобов'язаний у присутності Кур'єра опечатати упаковку Відправлення, опломбувати її або поставити свій підпис або печатку (із заходом підпису/печатки і на скотч і на картон упаковки).

3. Кур'єр перед тим, як вирушити до Одержувача, в найближчому продуктовому магазині зважує Відправлення на контрольних вагах, фотографує Відправлення на вагах таким чином, щоб було видно відсутність слідів розкриття упаковки і покази ваг і відправляє фото на електронну скриньку «Айпост» info@ipost.ua

4. За результатами отримання даних про реальну вагу відправлення адміністрація «Айпост» надсилає Замовнику і Кур'єру повідомлення про реальну вагу Відправлення та, за необхідності, коригує в Системі «Айпост» вартість Послуги з доставки відповідно до реальної ваги Відправлення. В такому випадку Замовник зобов'язаний сплатити Кур'єру скориговану вартість Послуги без додаткових розглядів або відмовитися від Послуги, але за умови оплати Кур'єру неустойки в розмірі 100 гривень.

5. Вага, заявлена Замовником у Замовленні, відповідає реальній вазі, якщо відхилення становить не більше 20%.

6. Цим користувачі ознайомлені з тим, що в разі систематичного повторення ситуації з оскарженням умов Замовлення (в т.ч. ваги), за нелояльну поведінку один до одного Система «Айпост» має право застосовувати до таких Замовників і Кур'єрів штрафні санкції, в тому числі зниження рейтингу Кур'єра, зменшення ліміту балансу Замовника і т.п., аж до деактивації Акаунта Користувача.

Тарифи та штрафи

Тарифи та штрафи Сервісу «Айпост» знаходяться за адресою https://ipost.ua/rates.html